MP och FNL drabbade samman om spårvägen

MP och FNL drabbade samman om spårvägen

Det var under onsdagskvällen som Karin Svensson Smith från Miljöpartiet mötte FörNyaLunds Börje Hed i en debatt om spårvägen. Duellen, som passande nog hölls framför spårvagnsstationen på Clemenstorget, drog omkring fyrtio åskådare, och var stundtals mycket passionerad.

Karin Svensson Smith lyfte i sitt förvar för spårvägen upp dess troliga klimatfördelar, och de “strukturerande effekterna” för stadsbilden. Detta var något Hed sedan menade lika gärna hade kunnat uppnås med eldrivna bussar.

Börje Hed pekade också på att spårvägen kommer ha en avsevärt mycket högre driftkostnad för Skånetrafiken jämfört med bussar. “Vi har redan nu sett hur Skånetrafiken dragit in busstrafik i Lund för att man har ont om pengar. En starkt bidragande orsak till detta har varit spårvägen!”. Svensson Smith menade däremot att spårvägen ur ett livscykelperspektiv har vissa fördelar, bland annat då spårvagnar har en längre hållbarhet än bussar.

Säkerhetsaspekten väckte också diskussion, bland annat efter frågor från oroliga åhörare. Enligt Karin Svensson Smith har internationella undersökningar visat att sannolikheten för olyckor är avsevärt mindre med spårvagn än med annan typ av kollektivtrafik. De olyckor som faktiskt kan ske tenderar dock att vara av allvarligare kaliber.

Hed var också skeptisk till att spårvagnarnas stora kapacitet för passagerare verkligen var nödvändig, och aviserade att FNL kommer att räkna antal passagerare. En viss överkapacitet de första åren är dock något som kommunen har räknat med.

Börje Hed kom också ut som en stark förespråkare för självkörande, så kallade autonoma, bilar och bussar. “Detta hade varit en perfekt sträcka för autonoma bussar! Lund kunde varit världsledande inom detta om vi inte satsat på spårvägen istället.” 

Karin Svensson Smith uttryckte sig skeptiskt kring autonom trafik. “Jag tror nog det kan funka bra nere i gruvor och sådär, men ute i stadssystemet har det inte funkat sådär jättebra…”. Hed kontrade detta med en ny debattutmaning: “Jag lovar att äta upp min hatt om det inte kör omkring autonoma fordon här om tio år!”. För den intresserade planeras denna nya duell hållas vid samma tidpunkt, samma plats, år 2030. 

Theo Vareman, NiL

På bild: Karin Svensson Smith (MP), moderator John Hultén, samt Börje Hed (FNL). Bild: Theo Vareman.