Galten på samråd – men protesterna mullrar

Galten på samråd – men protesterna mullrar

Tolvvåningshus och rivningar – de omstridda planerna för kvarteret Galten är aktuella igen. Bland annat har en ny protestgrupp bildats, och fram till slutet av oktober har lundaborna chansen att ge sin syn på projektet.

Sedan några veckor tillbaka ligger kvarteret Galten ute på samråd. Detta innebär att lundaborna själva, via kommunens hemsida, kan lämna synpunkter på planerna. Galten, som idag bland annat utgörs av Bankgatans busshållplats, planeras få flera bostadshus, varav ett mäter tolv våningar. I kvarteret ska även en ny busshållplats skapas mot Lilla tvärgatan, och intilliggande Vårfruskolans skolgård kommer delvis flytta upp på taket till busskurerna.

Galtenförslaget har väckt kritik bland engagerade lundabor, och nu har även en ny protestgrupp bildats. Aktion Rädda Galten, förkortat ARG, har i dagarna setts på Mårtenstorget där de delat ut flygblad. Gruppen vänder sig mot vad man uppfattar som alltför radikala ingrepp i den medeltida stadskärnan, där bland annat höjden på flera av byggnaderna uppfattas som problematisk. 

Läs även: Kommunen kan gå vidare med kvarteret Galten

Ulla Knutsson från ARG poängterar att gruppen inte är några bakåtsträvare, men att de “gör en annan analys av vad som skapar Lunds särart”. Knutsson menar att Lunds stad inte har några direkta natur- eller vatteninslag som bidrar till karaktären, men att detta kan kompenseras av den välbevarade stadsmiljön. 

En annan grupp som varit minst sagt kritisk mot Galtenförslaget är det rikstäckande Arkitekturupproret. Upproret har framförallt fokuserat på de rivningar av äldre bebyggelse som kommer bli aktuella om förslaget går igenom.

Galtenförslaget skär genom både kommunfullmäktige och den styrande lundakvintetten. När det röstades om att ta planen vidare till samråd i juni, röstade Centerpartiet, Vänsterpartiet, FörNyaLund och Feministiskt initiativ mot, medan övriga partier röstade för. Under onsdagen träffade politiker och tjänstemän lundabor på Mårtenstorget för att diskutera förslaget, och kommer göra så igen på lördag (26/9) mellan 11 och 14. Idag fredag (25/9) föreslog också ARG:s överorganisation AFSL att kommunen borde organisera en politisk debatt om Galtenprojektet. “Ett så stort och genomgripande byggprojekt borde ur en demokratisk synvinkel presenteras och belysas med större ambitioner, särskilt som flera av planens förslag är kontroversiella och på kort tid väckt kritik” skriver företrädaren Thomas Hellquist i ett pressmeddelande.

Galten är på samråd tills den 26 oktober. Det går att lämna synpunkter här. Mer information om projektet finns också på kommunens hemsida.

Theo Vareman, NiL

Bild: Skärmdump från detaljplanen.