Skadegörelse sätter stopp för studentfester

Skadegörelse sätter stopp för studentfester

“Otillåtna” fester har hållits på olika studentboenden tillhörande AF Bostäder. I ett mail till samtliga hyresgäster skriver bolaget att de stora festerna både utgör en risk vid händelse av brand eller dylikt, och att de bryter mot folkhälsomyndighetens riktlinjer om en maxgräns på 50 personer vid evenemang. Bolaget kommer därför att öka antalet väktare som patrullerar bostadsområdena

Enligt Henrik Krantz, VD på AFB, har hemmafestandet också lett till stora och kostsamma skador. Detta ska bland annat omfatta kraftig nedskräpning och förstörelse av växtlighet. 

Skräpigt på Parentesen dagen efter en större utefest. Bild: Theo Vareman.

En student NiL pratat med vittnar om storskaliga fester på bland annat Parentesen i samband med nollningsperioden. På frågan om det inte skulle varit befogat att sätta in ytterligare väktare inför nollningen svarar Krantz i ett mail att under “ett ‘normalår’ har vi inte några problem med nollningar. Det brukar vara ganska lugnt hos oss under denna period”.

Henrik Krantz har tidigare uttalat sig i Lundagård om att den stora ökningen hemmafester kan härledas till att nationsklubbar och annat organiserat studentliv går på sparlåga under coronapandemin.

Theo Vareman, NiL

Bild överst: skärmdump från AFB:s hemsida.