Klostergården ska få nya kvarter

Klostergården ska få nya kvarter

På Byggnadsnämndens sammanträde i veckan togs ett nytt steg mot att förverkliga fler bostäder på Klostergården. Detaljplanen gäller två kvarter, varav ett för närvarande är parkering, och det andra är asfalterad mark där den klassiska grillen “DJ Burgare” tidigare låg.

Enligt planen, som nu skickas ut på samråd, ska husen rymma runt 220 lägenheter. Stilen blir mer klassiskt kvartersanpassad än den äldre arkitekturen på Klostergården, som härrör från tiden kring miljonprogrammet. Enligt planen ska projektet delas mellan HSB och kommunala LKF.

Theo Vareman, NiL

Bild: Möller Arkitekter.