Lund tvingas ta emot flest flyktingar igen

Lund tvingas ta emot flest flyktingar igen

Även nästa år måste Lund ta emot flest flyktingar av alla kommuner i Skåne. Lund ska, enligt länsstyrelsens beslut, ta emot 141 flyktingar 2021. Ingen annan kommun är i närheten av att behöva ta emot lika många. Två är Vellinge som behöver ta emot 59 flyktingar. 

Philip Sandberg (L), Kommunstyrelsens ordförande, riktar skarp kritik mot länsstyrelsens beslut. Till SVT säger han att “det är ju inte bara det att Lund tagit emot flest nyanlända. Andra kommuner har också valt att placera sina nyanlända hos oss, i strid med bosättningslagen.”. Det Sandberg syftar på är att Staffanstorps kommun placerat flyktingar, som anvisats till Staffanstorp, i hyrda bostäder i Lund. 

Sandberg lyfter också fram den omfattande bostadsbristen i Lund och att det stora flyktingmottagandet skapar en orimlig påfrestning på förskolorna och skolorna.

Hampus Peterson, NiL