Galtenhuset kortas – men kritiken kvarstår

Galtenhuset kortas – men kritiken kvarstår

Det planerade höghuset i kvarteret Galten kortas till 6 våningar, detta rapporterar Sydsvenskan. Det var kommunstyrelsens arbetsutskott som fattade beslutet kring de omdebatterade Galtenplanerna.

En av de mest kritiska rösterna mot planerna har varit Aktion Rädda Galten (ARG), som kampanjat intensivt under de senaste veckorna. Ordföranden för ARG:s paraplyorganisation AFSL, Thomas Hellquist, är, trots beskedet om ett lägre hus, fortsatt kritisk. I ett mail till NiL lyfter han dels att det ännu är otydligt hur högt huset blir, då det ofta marknadsförts som ett 9-våningshus, trots att det på bilder rört sig om 12 våningar. 

Detta tycks baserat på att våningar med snedtak inte skulle räknas, ett sätt att räkna som bland annat Sydsvenskan okritiskt köpt. Hellquist ställer sig alltså frågande till om det blir 6 våningar totalt, eller om det egentligen blir 9 våningar.

Thomas Hellquist ställer sig frågande till hur högt huset egentligen kommer bli. Bild: ARG.

Hellquist är vidare kritisk mot andra delar av Galten-förslaget, exempelvis att delar av Vårfruskolans skolgård ska förläggas på taken till regionbusshållplatsen som idag ligger längs Bankgatan.

Beslutet om att korta ner höghuset i kvarteret Galten fattades av styrande lundakvintetten, även om både S och MP enligt Sydsvenskan lade liknande förslag. Samrådet, som samlar in synpunkter från lundaborna, var dock när beslutet togs inte avslutat.

Theo Vareman, NiL

Bild överst: Marge arkitekter