Organdonatorer hedrades – “Ett sätt att säga tack”

Organdonatorer hedrades – “Ett sätt att säga tack”

Utanför patienthotellet på Lunds Universitetssjukhus försöker tre personer tända marschaller i den hårda vinden. Det är 32 stycken, en för varje organdonator i södra sjukvårdsregionen som gått bort sedan förra året.

– Vi pratar ju så mycket om de problem som finns att hitta donatorer att vi ibland glömmer bort att hedra de som faktiskt valt att donera, säger Catrine Wenger, donationsansvarig sjuksköterska på NIVA.

Traditionen med ljuständning startade i Lund förra året, och har nu spritt sig till samtliga akutsjukhus i Skåne. Sedan 2013 finns även ett träd planterat på platsen, tillägnat de som som efter döden har kunnat ge liv till andra.

– Det handlar om att hedra dem och visa att vi tänker på dem. En person som skrivit upp sig i donationsregistret kan rädda upp till åtta liv.

Idag är 85% av svenskarna positivt inställda till organdonation, men enbart 15% är registrerade som donatorer om det värsta skulle hända. 

– Antingen har de själva tänkt efter, eller så har deras anhöriga tagit ett beslut i en situation som är mycket svår, säger Nils Ståhl, sektionschef på NIVA och donationsansvarig läkare.

– Därför vill vi gärna att man själv tänker igenom det här.

Det har börjat regna. Flera förbipasserande stannar och läser på den lilla informationsskylt som satts upp. Vissa pratar lite. Försöken att få alla 32 marschaller att brinna fortsätter.

Catrine Wenger kämpar med att tända marschallerna i vinden och regnet.

– Det är en för varje hjälte, säger Catrine Wenger och berättar att även personer långt över 80 varit aktuella som donatorer.

I Sverige står runt 850 personer i väntan på organdonation – men det finns enbart kring 190 donatorer per år. Detta då det enbart är personer som avlider i respirator som är aktuella för donation.

– Det rör sig ju om väldigt plötsliga dödsfall, säger Nils Ståhl under ett försök att tända en av de sista marschallerna.

– Det här blir ett sätt att säga tack.

Theo Vareman, NiL

Bilder: Theo Vareman

Du kan anmäla dig till donationsregistret här.