Skeptiska tongångar om LTH:s Brunnshögsplan

Skeptiska tongångar om LTH:s Brunnshögsplan

LTH planerar för en omfattande etablering på Brunnshög, något som NiL tidigare rapporterat om. Rektor Viktor Öwall vill se ett helt ny campusmiljö, och hoppas dessutom på att studenterna ska få åka spårvagn gratis.

Carina Zachau (M), kollektivtrafiknämndens ordförande i Region Skåne, är dock skeptisk till gratis spårvagnsåkande. Zachau skriver i ett mail att “för närvarande finns inte de ekonomiska förutsättningarna. Det finns kanske andra aktörer som är beredda att finansiera studenternas kollektiva resor”. Zachau menar dock att frågan för närvarande inte har diskuterats varken i nämnden eller hos Skånetrafiken.

NiL har också varit i kontakt med Oskar Andersson, ordförande för Teknologkåren vid LTH. Andersson är positiv till nyetableringen, men ser också vissa risker med att studenterna splittras mellan nuvarande campuset och det nya. Andersson skriver att “en positiv aspekt som studenterna värderar högt är närheten till andra studenter på både LTH och nere i stan, som nuvarande campus ger. Många studenter är därför kritiska till att en flytt av delar av utbildningen”. För att avhjälpa detta lyfter Andersson behovet av “smidig infrastruktur för att färdas mellan campus” – en infrastruktur som, givet Zachaus uttalande, kan bli kostsam för studenterna.

Theo Vareman, NiL

Bild överst: Carina Zachau (M), visualisering av Science Village. Filip Ramdén/FOJAB Arkitekter.