Nytt bakslag för höghastighetsspåren – men Lund lämnas oberört

Nytt bakslag för höghastighetsspåren – men Lund lämnas oberört

Underlag från Trafikverket om hur byggnationen av höghastighetsjärnväg ska genomföras till en lägre kostnad har i veckan väckt stor debatt. Underlaget har tagits fram efter att regeringen och samarbetspartierna C och L sänkt projektets budget till 205 miljarder kronor.

I det nya förslaget lyfts stationer utanför städerna som ett alternativ för att sänka kostnaderna. Sådana så kallade externa stationer var aktuella på vissa orter redan i tidigare förslag, men kan enligt Trafikverket nu bli en aktuell lösning för majoriteten av städerna längs höghastighetsjärnvägens sträckning.

Läs även: Nya stambanor mellan Lund och Hässleholm

Lund tycks dock lämnas relativt oberört av det nya förslaget. Här, liksom för storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm, anges fortfarande ett centralt/perifert stationsläge som aktuellt. Detta innebär att stationen blir placerad antingen i stadskärnan, eller någonstans i stadens utkant. Detta skiljer sig alltså från externa stationer, som kan komma att placeras avsevärt längre bort från den aktuella staden.

Lunds kommun har sedan tidigare aviserat sin starka preferens för ett centralt stationsläge. Trafikverkets nya förslag ska nu diskuteras med berörda parter, innan en slutrapport tas fram. Förslaget har mött hård kritik från bland annat Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som kräver ökad finansiering för att säkerställa mer stadsnära stationer.

Theo Vareman, NiL

Bild: Höghastighetståg i Japan, Wikicommons.