S och FNL gör gemensam sak – ”Säg upp Fritt sök!”

S och FNL gör gemensam sak – ”Säg upp Fritt sök!”

Socialdemokraterna och FörNyaLund går fram med ett gemensamt förslag om att säga upp gymnasiesamverkansavtalet Fritt Sök. Avtalet möjliggör i dagsläget en gemensam gymnasiemarknad i hela Skåne och västra Blekinge.

– Systemet har skapat en negativ effekt för elever som är bosatta i Lund, där många idag inte får plats på Lunds gymnasier, säger Anders Almgren (S), oppositionsråd.

– Idag är det bara runt 35% av eleverna på de kommunala gymnasieskolorna som är skrivna i Lund.

Partierna föreslår alltså kommunstyrelsen att helt säga upp avtalet före årsskiftet, för att möjliggöra en omförhandling. Då uppsägningstiden är 18 månader, skulle detta innebära att ett nytt system kan vara på plats till höstterminen 2022.

– Det är alltså ingen dramatisk förändring vi föreslår, betonar Jan Annerstedt (FNL), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

– Vi vill fortsatt hitta vägar att samarbeta med närliggande kommuner som står utan eget gymnasium.

Detta samarbete skulle enligt S och FNL kunna innebära ett gemensamt upptagningsområde där Lund, Staffanstorp, Burlöv, Lomma och Kävlinge inkluderas. Elever inom detta upptagningsområde skulle då få förtur till skolorna i Lund, jämfört med elever från andra kommuner i Skåne.

Jan Annerstedt (FNL), Börje Hed (FNL), Stig Svensson (S) och Anders Almgren (S) vid partiernas gemensamma presskonferens.

Fritt sök har länge varit kritiserat för det höga söktryck det skapat till Lunds gymnasier. Detta har lett till mycket höga antagningskrav, särskilt på de naturvetenskapliga programmen.

– Där krävs det B i samtliga ämnen för att komma in! säger Stig Svensson (S) från utbildningsnämnden.

Partierna är tydliga med att de inte lägger fram något eget förslag till nytt system, utan menar att detta måste ske i samråd med övriga partier i kommunfullmäktige, och sedan i förhandlingar med de runt 30 kommuner som idag omfattas av Fritt sök. Sedan tidigare har Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ också yppat kritik mot systemet, och förra veckan meddelade även Moderaterna att de intagit en mer kritisk inställning. Börje Hed (FNL) kan dock inte svara på hur de övriga partierna i Lundakvintetten, där hans eget parti sitter, ställer sig.

Förslaget om att säga upp Fritt sök kommer behandlas på Kommunstyrelsens sammanträde den 2 december.

Theo Vareman, NiL

Bild överst: Lunds kommun/Socialdemokraterna/FörNyaLund. Bilden är ett montage.