Nya kvarter i södra Lund

Nya kvarter i södra Lund

Kommunen planerar för flera nya bostadskvarter längs med Södra Esplanaden och Södra Vägen. Det tilltänkta området domineras idag av en bensinmack och ett parkeringshus, som kommer försvinna när förtätningen genomförts. Nybygget är en del i kommunens större planprogram för södra Lund, där bland annat “cykelhuset” intill Skatteskrapan också ingår.

Enligt den detaljlplan som byggnadsnämnden nu skickat ut på samråd, är det bebyggelse i tre kvarter längs Södra vägen, samt fyra mer friliggande huskroppar längs med Esplanaden. De friliggande husen “föreslås avvika från den gamla stadskärnan och traditionell kvartersstad vad gäller gestaltning, materialval och struktur” enligt detaljplanen. Hundrastparken och de två äldre tegelhusen i området bevaras.

Skiss på de nya kvarterens placering. Södra Esplanden överst och Södra vägen nederst. Skärmdump från detaljplanen.

Totalt planeras det nya området ha runt 500 nya lägenheter i både bostads- och hyresrättsform. Materialmässigt är det tänkt att de friliggande husen ska ha fasad i trä, och kvartershusen i tegel. Från den 7 december kan lundaborna lämna sina synpunkter på förslaget.

Theo Vareman, NiL

Bild överst: skärmdump från detaljplanen.