DEBATT: ”Sociala aktiviteter” motivet till garage under Galten

DEBATT: ”Sociala aktiviteter” motivet till garage under Galten
Parkeringarna på Mårtenstorget och Christer Hjort. Bild: Anna Holmquist Soasta, Lena Birgersson.

”Varför ska parkeringsplatserna på Mårtentorget tas bort?”, är en av frågorna om kvarteret Galten som besvaras på Stadsbyggnadskontorets hemsida.

Svaret är att torget ska kunna användas till annat, till exempel för fler sociala aktiviteter. Det är en klen motivering för att bygga ett underjordiskt garage till en kostnad på uppemot hundra miljoner eller mer för kommunen.

Som skattebetalare i Lund kan man undra vilka sociala aktiviteter är tänkta att pågå under kvällstid just på Mårtenstorget av alla torg och öppna platser som finns i Lund?

I debatten har nämnts träd med plantering och lekplats samt ännu fler serveringar. Någon tjänsteman från kommunen har nämnt ”orkestrar”. Redan idag konserterar orkestrar på torget, men då närmast Konsthallen, vilket inte alls inkräktar på parkeringsplatserna.

Det mörka halvåret är här. I Lund och på Mårtenstorget skymmer det redan på eftermiddagen. Bilparkering är tillåten kl 17-21 på den del av torget som är närmast Saluhallen och på den andra halvan, närmast Domus, kl 15-21. Varför ska då p-platserna bort? Torghandeln pågår ju sex dagar i veckan från morgonen fram till kl 14. Sedan städas torget innan bilarna släpps in.

Ska vi alltså under vinterhalvår framöver kunna se barn leka på torget i mörkret och lundabor som sitter på uteserveringar för att skaffa sig en nypa frisk luft till tonerna av en orkester?

Eller så kanske p-platserna borde få vara kvar? Lundabor, som bor utanför centrum, kan då parkera, handla i stadskärnan, gå på bio och restaurang. Kanske vill de sedan besöka det nyrenoverade Kulturhuset/Stadshallen och kunna parkera bilen i närheten. Rörligheten på torget gör det dessutom tryggare kvällstid.

Allt det nämnda är högst legitima aktiviteter, som kan underlättas genom fortsatt eftermiddags- och kvällsparkering på Mårtenstorget. Varför då starta kostsamma arkeologiska utgrävningar av de 2 meter tjocka kulturlagren i Galten-kvarteret? Detta för att stimulera till ”sociala aktiviteter”, som snarare försvåras och fördyras genom det underjordiska miljonbygget? Garaget permanentar dessutom biltrafiken genom centrum under hela dygnet.

Christer Hjort
Dalby