Lund ska ha EU-dag för kvarts miljon

Lund ska ha EU-dag för kvarts miljon
Bild: Guillaume Perigois/Unsplash

På kommunstyrelsens sammanträde i förra veckan togs ett beslut om att Lund ska arrangera en EU-dag någon gång under våren 2021. Arrangemanget ska ske i samarbete med universitetet och nätverksorganisationen Mobile Heights.

Förslaget om en EU-dag kommer från Europeiska kommissionens representation i Sverige, och motiveras av att det i dagsläget saknas ett större EU-forum i regionen. Målgruppen för konferensen ska primärt vara “beslutsfattare i offentlig, privat och akademisk sektor”, men även intresserade studenter och tjänstemän. I (den ofta särskrivna) tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen beskrivs också hur fokuset under EU-dagen ska vara att “lyfta fram EU:s betydelse på lokal och regional nivå för alla samhällssektorer”.

Planen är att EU-dagen ska vara återkommande, med “smart och hållbar utveckling” som ett permanent, övergripande, tema. För 2021 kommer konferensen fokusera på samhällsutveckling i coronapandemins spår.

Lunds kommun kommer betala 250 000 kronor för evenemanget. Dessa pengar ska främst gå till arvoden och resekostnader för föreläsare och moderatorer. Lokaler står universitetet för, och Europeiska kommissionen kommer betala mat och dryck.

Lund har sedan tidigare ansökt om att öppna ett så kallat Europa direkt-kontor i kommunen. Dessa kontor fungerar som en form av informationskanal från Europeiska kommissionen till lokalsamhället. Om EU-dagen blir återkommande som planerat, är det tänkt att finansieringen i framtiden ska gå via Europa Direkt.

Theo Vareman, NiL