Widegrens coronaförslag – ingen vård till vaccinvägrare

Widegrens coronaförslag – ingen vård till vaccinvägrare
Originalbild: Leif Jansson

Läkaren och Lundaprofilen Henrik Widegren verkar ha tröttnat på den utbredda skepsisen mot de nya coronavaccinen. I Lokaltidningen berättar Widegren att han drömmer om en lag som skulle neka sjukvård till de som inte vill ta vaccin mot Covid-19. ”Då får man stå sitt kast”, säger Henrik Widegren.

En opinionsundersökning från november 2020 visade att en fjärdedel av svenskarna var skeptiska till att ta ett vaccin mot coronaviruset. I somras var andelen en tredjedel av befolkningen, vilket tyder på ett ökat förtroende för vaccinen. I dagsläget är enbart Pfizer/Biontechs vaccin godkänt i EU, men flera godkännanden är troligtvis på väg. Alla svenskar över 18 år kommer att erbjudas vaccinering, något som Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström har beskrivit som en “milstolpe” (SvD 27/12). 

Widegren mildrade senare sitt förslag i ett inlägg på Facebook. Den sjungande läkaren menar nu istället att de som vägrar vaccin själva bör betala för sin vård. ”Och med tanke på att ett dygn på IVA kostar 40 000 kronor…” avslutar Widegren inlägget.

Theo Vareman, NiL