Studenter i konflikt med AF Bostäder om hyreshöjning

Studenter i konflikt med AF Bostäder om hyreshöjning

AF Bostäder har beslutat att höja hyran för sina studentbostäder med 2 procent 2021. Beslutet togs dock inte i samförstånd med Hyresgästföreningen eftersom förhandlingarna inte gick i mål. Nu har en grupp studenter, på inrådan av Hyresgästföreningen, bestämt sig för att inte betala hyreshöjningen. Hyresgästföreningen anser inte att det är rimligt att studenterna ska betala 2 procent mer i hyra, eftersom samhället fortfarande påverkas av de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. 

Ärendet går nu till hyresnämnden som ska ta ställning till om höjningen är skälig. 

Arne Stenkrona är administratör för en Facebookgrupp för studenter som vägrat betala hyreshöjningen. Stenkrona skriver i ett mail till NiL:

“Vår syn på situationen är att AFB försöker så gott de kan kringgå kollektiv förhandling och hoppas därför att deras mailsvar ska skrämmas och ge skuldkänslor så att de flesta hyresgäster går med på en oavtalad höjning.”

Hampus Peterson, NiL