DEBATT: Därför är det rätt att avböja AF Bostäders oavtalade hyreshöjning

DEBATT: Därför är det rätt att avböja AF Bostäders oavtalade hyreshöjning
Hannes Nilsson, Johan Ravnborg och Arne Stenkrona. Alicia Grahn ej på bild.

AF Bostäders ägnar sig åt skrämseltaktik för att få hyresgäster att betala den nya, oavtalade hyreshöjningen. Här är det viktigt att stå emot, menar fyra studenter.

En förhandling är endast en förhandling ifall båda parterna har möjlighet att väga in. En hyresförhandling, bör på så vis ge möjlighet för både hyresvärd och hyresgäster att påverka hyran. Om resultatet bara ser till den ena partens behov förlorar förhandlingen sin legitimitet. Detta har blivit aktuellt när AF Bostäder, som hyr ut över 6000 studentbostäder i Lund, försöker höja hyran utan avtal med sina hyresgäster.

För kommande år hade AF Bostäder presenterat en höjning på 2%. Hyresgästföreningen, som företräder hyresgästerna hos AF Bostäder, tyckte att detta var för högt. Hyresgästföreningen hänvisar till pandemins enorma påfrestningar. Distansundervisning har haft förödande effekt på studiemotivationen. Eftersom underkända kurser kan leda till indragna studiemedel är allt fler studenter oroliga över förmågan att betala hyran. En betydande andel av studenterna förlitar sig även på anställning under sommaren. Då tillfälliga sommarvikariat och praktikplatser ligger lågt på priolistan när företag ställs inför osäkerhet ställdes många arbetstillfällen in. Studenter fick sina jobberbjudanden tillbakadragna. Vissa hade påskrivna kontrakt som revs. Inte märkligt att man efterfrågar utrymme för justering i dessa extraordinära tider.

Ett sådant utrymme fanns inte enligt AF Bostäder då de lämnade förhandlingsbordet den 18:e december utan att låta sig rubbas en millimeter. Istället skickar man ut direktaviseringar till hyresgästerna i hopp om att de ska acceptera utan vidare.

I gruppen ”Hyresgäster som fortfarande förhandlar med AF Bostäder” med över 350 medlemmar har vi hyresgäster samlats i hopp om att väga in emot. Vi tycker att det enda rätta är att avböja höjningen.

AF Bostäder berättar nöjt att många hyresgäster accepterat. Det framförs som om de glatt gått med på helt eget bevåg. Bilden i gruppen är helt annorlunda. Den präglas av rädsla och förvirring. Många förstod inte att höjningen inte är fastställd. Andra är upprörda, men är osäkra på ifall orkar kämpa emot. Det är knappast förvånande eftersom förhandlingarna strandade helgen före jul, då många lämnat studentboendet över ledigheten. Många studenter är dessutom rädda för konsekvenser ifall de väljer att avböja den oavtalade hyreshöjningen. Som ny ute på hyresmarknaden har man dålig koll på sina rättigheter. Det känns läskigt, kanske till och med olagligt, att sätta sig emot höjningen. Internationella utbytesstudenter frågar ifall de kan bli vräkta och hemskickade. Andra undrar ifall framtida hyresvärdar kommer att neka en kontrakt för att man framstår som bråkmakare.

De hyresgäster som valt att betala den senast avtalade hyran får ett mail från AF Bostäder. Där står det bland annat att ”Eftersom det ibland händer att man missar att betala in rätt belopp ber vi dig att före den 15 januari ange nedan om du accepterar den nya hyran eller inte.”. Med formuleringar som ”missar att betala” och ”rätt belopp” ifrågasätter AF Bostäder legitimiteten i hyresgästens beslut samtidigt som de erbjuder en livlina, bara hyresgästen accepterar villkoren. Längst ner nämner de att nästa steg är ett ärende i hyresnämnden som endast beskrivs som ”en del av de svenska domstolarna”. För den oerfarne hyresgästen låter det skrämmande. ”Vad kommer det kosta?” frågar en del. ”Kommer det synas i mitt register?” undrar andra. Hyresnämndens roll är betydligt mindre dramatisk då de endast medlar i hyrestvister och är dessutom gratis, exklusive frivilliga självkostnader. Det är ändå tydligt att AF Bostäder drar nytta av okunskapen och rädslan hos studenter, där många bor själva för första gången. Rädslorna, befogade eller ej, är verkliga.

Än sen då, kan man tycka. Studenterna överlever väl en höjning på 2%? Många studenter lever faktiskt på marginalen och är oroliga för sin ekonomi. Det gäller även att komma ihåg att det kommer fler hyresförhandlingar i framtiden. Om studenter väljer att acceptera en oavtalad hyra på grund av rädsla sätts ett farligt föredöme. I framtida hyresförhandlingarna vet då både AF Bostäder och Hyresgästföreningen att om AF Bostäder strandar förhandlingar kommer studenter att svälja höjningen rakt av. Kan det verkligen kallas förhandlingar om man kan kringgå dem så fort man inte får igenom precis den procentsats man vill?

I gruppen finns vi som är beredda att gå till hyresnämnden när förhandlingarna strandar. Direktavisering ska inte vara enklare än ordinarie hyresförhandlingar. Att avböja oavtalade hyreshöjningar är inte bara tillåtet, det är rätt.

Arne Stenkrona

Hannes Nilsson

Johan Ravnborg

Alicia Grahn

Studenter och hyresgäster hos AF Bostäder