Kommunen vill lugna boende på Brunnshög med ny bok

Kommunen vill lugna boende på Brunnshög med ny bok

Lunds kommun har tryckt 4000 exemplar av en bok om Brunnshög. Det är en del av exploateringsprojektet i Brunnshög och boken är ett medel för att marknadsföra den framväxande stadsdelen. 

Bokens namn är “Historien om Brunnshög – forntid till framtid” och är framtagen av tjänstemän på kommunen med hjälp av fotografen och inredaren Ida Magntorn. 

Ida Magntorn arbetar med “Home styling”, vilket präglar bokens utformning eftersom innehållet till största del består av fotografier. Text återfinns på varannan sida i den 82 sidor långa marknadsföringsboken. 

I ett mail till NiL skriver Lunds kommun att kostnaden för boken landande på 195 862 kr, inom budgeten för exploateringsprojektet. Denna kostnad inkluderar dock inte lönen för de tjänstemän som tagit fram boken. Syftet med boken är att lugna de boende på Brunnshög som är upprörda av det ständiga byggandet. Kommunen skriver:

“vi ville göra något för alla de som störs och störts av byggtrafik med mera.”

Boken har framförallt skickats ut till boende i Brunnshögsområdet. 

Hampus Peterson, NiL