Lund klättrar i trygghetsligan

Lund klättrar i trygghetsligan
Bild: Unsplash

Sveriges kommuner och regioner (SKR) offentliggjorde nyligen rapporten “Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet 2020”, som tagits fram i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Lund hamnar där på plats 22 av 290 i listningen över Sveriges tryggaste kommuner. Detta är ett positivt resultat för kommunen, som 2019 placerade sig på plats 23.

Trygghetsrankningen är en sammanvägning av anmälda våldsbrott, personskador, bränder och anmälda stölder. Lund har dock fortfarande en hög andel anmälda stölder, även om detta har minskat något sedan 2019.

Theo Vareman, NiL