Populärt Skåneförslag om lönehöjningar för vård- och omsorgspersonal

Populärt Skåneförslag om lönehöjningar för vård- och omsorgspersonal
Bilden är tagen från Region Skånes hemsida

Förslaget innebär en permanent lönehöjning om 5000 kr för all vård- och omsorgspersonal som är anställda av Region Skåne och som har en månadslön under 45 000 kr. I förslaget exkluderas även chefer som inte arbetar patientnära från lönehöjningen. Initiativtagaren är Isak Barvesten.

Vid skrivandet av denna artikel har förslaget ca 1 700 röster. Det krävs endast 1 300 röster för att förslaget ska behandlas av Region Skåne. Av alla Skåneförslag på regionens hemsida är Isak Barvestens förslag det enda som nått över gränsen på 1 300 röster.

I förslaget står:

”Region Skåne har under lång tid underbetalat vårdpersonal och aktivt arbetat för att hålla lönerna nere. Det har lett till underbemanning och en personalflykt från den skånska vården, som under 2020 och 2021 drabbade både vårdpersonal och Skånes invånare hårt när covid-pandemin slog till.”

Nyheter i Lund har varit i kontakt med initiativtagaren och frågat hur han tror styret i regionen kommer hantera förslaget. “Jag tror tyvärr att de kommer rösta ner det eller ignorera förslaget. Det är så de brukar hantera vårdpersonalens åsikter” skriver Isak Barvesten till Nyheter i Lund.  

Karin Melander, HR-direktör på Region Skåne, har avfärdat förslaget och har till Sydsvenskan sagt att “grunden för oss är att lönen och löneutvecklingen sätts utifrån medarbetarnas kompetens, och sätt att utföra arbetet i förhållande till svårigheten i rollen, och det ansvar man har”. 

Angående Karin Melanders kritik skriver Isak Barvesten: 

“Jag antar att det betyder att Region Skånes politiker och ledning är extremt kompetenta, medan de tycker att vi på golvet är inkompetenta, dåliga på att utföra våra lätta jobb och att vi nog inte har så mycket ansvar i vår yrkesutövning. Själv förstår jag inte hur en HR-chef kan vara viktigare än en undersköterska.”

Förslaget kommer nu behandlas av ansvarig nämnd i regionen.

Hampus Peterson, Nyheter i Lund