Nu ska spårvagnarna lagas – skickas till Norge

Nu ska spårvagnarna lagas – skickas till Norge

Enbart en av Lunds totalt sju spårvagnar är i dagsläget möjlig att köra, då flera av vagnarna fått skador på hjulen på grund av kraftig inbromsning. Hjulen behöver därför svarvas, något som visat sig vara komplicerat då denna typ av utrustning inte återfinns i Skåne.

SVT Nyheter rapporterar nu att Skånetrafiken kommer att skicka spårvagnarnas underreden, så kallade “boggis”, till Norge. I Oslo finns en svarv som bedöms kunna fungera, varför en första boggi skickades under måndagen. Om svarvningen fungerar beräknas boggin vara tillbaka om ca två veckor, vartefter resterande boggis kan göra en liknande resa.

Slitage på hjulen har inte varit spårvägens enda februariproblem. I helgen uppstod en brand i en kabel under själva spåren, vilket ledde till att all trafik fick ställas in.

Hur mycket Osloresan kommer kosta och vem som kommer betala är ännu oklart. NiL har varit i kontakt med Skånetrafiken, som skriver att “Dialog som kostnadsfördelning tar vi längre fram”.

Theo Vareman, NiL