DEBATT: Ersätt vintermörkret med Lund Winter Light Festival!

DEBATT: Ersätt vintermörkret med Lund Winter Light Festival!
Haris Hadzovic, Hampus Kosuch och Abbe Elhachimi. Bilder: privat.

God belysning är en viktig trygghetsfråga, men kan även vara mer än så. Lund bör därför satsa på vinteraktiviteter utöver det vanliga där belysning står i centrum, skriver tre företrädare för internationella S-föreningen i Lund.

Dagarna blir allt ljusare efter en mycket mörk vinter i Lund. Vi tycker att kommunen kommande vintrar, bör vara betydligt mer VACKERT belyst. Föreställ dig ett Lund 2 – 3 år in i framtiden som är mindre mörkt om vintern. Du kan ta del av den noggrant koordinerade ljusshowen i Lundagård där Domkyrkan och Universitetshuset också ingår; en vackert belyst, blinkande isbana på Norra Fäladen; ett ljusspektakel vid det i dagsläget mörka området kring Arenan. Det är dags för vinterns höjdpunkt, nämligen Lund Winter Light Festival. Likt Vinterlund, fast ännu mer spektakulärt!

En av de mest populära ämnena i samhällsdebatten idag är traditioner, kulturer och seder. Att ha fin belysning under vintertid är kanske en av de största traditionerna vi har. Värna de vackra traditionerna i Sverige och visa att Sverige också kan skapa spektakulära julpynt. Väck nyfikenhet och engagemang hos människorna. Detta skulle kunna göras genom att använda juleljuset – vinteraktiviteter utöver det vanliga där belysningen står i centrum och varierar från år till år. Tänk pyntandet som en skattjakt – det ska vara spännande för Lundaborna att ta sig ut!

Ljuset lyser i dagsläget med sin frånvaro. Som en socialdemokratisk förening är det självklart för oss att tryggheten ska prioriteras. Lundagård har nämnts tidigare och vi ställer oss frågan hur lämpligt det är att en så viktig del av centrala Lund, som av studenter upplevs som otrygg om kvällarna, idag är en så mörk plats under vinterkvällar. ​Kommunen kan göra mer här i samverkan med markägarna AF och Statens fastighetsverk – alternativet är att ägarna själva tar initiativet!​ Vi vet att en ljus stad är en mer trygg stad och m​an brukar associera belysning med lägre brottslighet och bättre orienteringsmöjligheter. Folk i rörelse bidrar också till trygghet.

Trygghetsproblematiken är givetvis en komplex fråga som har många perspektiv. Kommunstyret föreslog tidigare under mandatperioden att sätta in bevakningskameror – och självklart måste man sätta in åtgärder. På vilket sätt skiljer sig då egentligen ljus från övervakningskameror, förutom att de är trevligare än kameror men samtidigt har en avskräckande effekt? Man behöver inte titta långt på exempel där ljusprojekt har ökat den upplevda tryggheten – på andra sidan sundet i Köpenhamn bidrog projektet “Lys på Livet” i en brottsutsatt förort till ökad trivsamhet bland de boende. Vi påstår inte att ljus kommer knäcka kriminalitet, men att ignorera olika trygghetsskapande aspekter och bara prata hårdare tag är att endast snöa in sig på en aspekt. Varför gör man inte lemonad av de sura citronerna – årets mörka månader? Varför anlägger man inte Lunds egna jullandmärke i t.ex Dalby eller Linero? För oss socialdemokrater är det självklart att hela kommunen ska leva.

Med ljus kan man också marknadsföra och ta turistattraktioner till en alldeles ny nivå, vilket skulle gynna besöksnäringen och det lokala näringslivet. Ett lyckat exempel där turismen verkligen lyfts är Köpenhamn Light Festival, med över 500 000 besökare vintern 2018/2019. Ett annat exempel på marknadsföring genom ljus är när Östersund marknadsförde skidskytte-VM med intressanta ljusprojekt. Alla känner säkert till Gävlebocken eftersom den toppar listan på associationer till Gävle. PR när det är som bäst! En annan, om än högst temporär, julaktivitet som brukar sätta en stad på kartan och väcka liv brukar vara Musikhjälpen. Poängen är att folk ska ha en god anledning att gå ut ur hemmet! Att vara ute och röra på sig gynnar folkhälsan. Låt oss i framtiden tillgängliggöra intressanta mötesplatser för utomhusvistelse på jämlika villkor, överallt i kommunen.

Ska vi kommande vintrar, i samverkan med näringsliv och markägare, skapa utemiljöer som genuint lockar folk? Som skapar trygghet och bidrar till trivsamma miljöer? Eller – ska gatorna förbli kusligt mörka och öde i stora delar av kommunen?

Vi socialdemokrater drömmer om en ljusare framtid – det är bl.a därför vi i kommunfullmäktige budgeterat för projektet Purple Flag som syftar till att med aktiviteter och belysning göra miljöer mer levande också efter att kontorstiden är över klockan 17:00. Vi socialdemokrater tänker utanför boxen. Hur tänker kommunstyret?

För styrelsen i Internationella S-föreningen i Lund

Haris Hadzovic, ordförande
Abbe Elhachimi, ledamot
Hampus Kosuch, ersättare