Lunds befolkning växer – nu över 125 000 invånare

Lunds befolkning växer – nu över 125 000 invånare
Bild: Lunds kommun

Trots att Lunds befolkning minskade mest i hela landet under det första halvåret av 2020, står det ändå klart att befolkningen ökat vid årets slut. Kommunen har växt med 1006 personer, och Lund har nu totalt 125 941 invånare. Ökningen är dock mindre än tidigare år – exempelvis låg befolkningsökningen 2019 på nästan 2000 personer.

Lund är fortsatt Sveriges tolfte största stad.

Theo Vareman, NiL