Ny forskning från Lund har väckt liv i våldtäktsdebatten

Ny forskning från Lund har väckt liv i våldtäktsdebatten
Bildkälla: Entheta Wikicommons

Studien visar bland annat att 47,7 procent av personer fällda för våldtäkt i Sverige var födda utomlands.

Den 22 februari 2021 publicerade forskarna Ardavan Khoshnood, Henrik Ohlsson, Jan Sundquist och Kristina Sundquist en studie vid namn Swedish rape offenders – a latent class analysis i tidskriften Forensic Sciences Research. Studiens underlag var 3 039 förövare dömda för våldtäkt eller försök till våldtäkt, meningen var att försöka hitta mönster utifrån olika variabler. Med latent class analysis åsyftas den statistiska algoritm som använts för att analysera de variabler forskarna ville undersöka. 

Enligt Brå har våldtäkterna i Sverige ökat med 45,3 procent mellan 2008 och 2018. Trots ökning har inte antalet fällande domar ökat nämnvärt, dessutom har antalet våldtäkter som uppklarats minskat från 31 procent 2009 till 11 procent 2016. 

Majoriteten av förövarna visade sig vara män, hela 99,7 procent, och 34,5 procent tog emot försörjningsstöd (vad som tidigare hette socialbidrag). Det mest uppseendeväckande resultatet var dock att 47,7 procent var födda utomlands. Av denna grupp var 34,5 procent födda i Mellanöstern/Nordafrika och 19,1 procent födda i Afrika. 

Endast 11,5 procent var födda i Sverige med en eller två utrikesfödda föräldrar. 40,8 procent av förövarna hade svensk bakgrund. Även andra variabler såsom tidigare brottslighet och psykisk sjukdom undersöktes. 

Ardavan Khoshnood säger till Kvällsposten att traditionell media inte hört av sig trots att de annars brukar vara snabba att ringa. På sociala medier och även i traditionella mediers bevakning har det har påpekats att mörkertalet är stort vad gäller våldtäkter då anmälningsbenägenheten anses vara låg och att urvalet därmed kan vara skevt i förhållandet till alla våldtäkter som begås. Forskarna har dock utgått från den statistik som finns tillgänglig och studien är den största i sitt slag.

Hampus Peterson, NiL