Lunds stadsantikvarie slutar

Lunds stadsantikvarie slutar
Lunds stadsantikvarie Henrik Borg. Bild: Kulturen/Wikicommons

Lunds stadsantikvarie Henrik Borg kommer att lämna sin tjänst. Borg tillträdde 2009, och har sedan dess innehaft en antikvarietjänst delad mellan Lunds kommun och Kulturen. Stadsantikvarieämbetet innebär bland annat att bistå kommunen med antikvariska synpunkter vid exempelvis rivning och renovering.

Vid årsskiftet trädde en förändring i tjänsten i kraft. Tidigare har delningen mellan kommunen och kulturen varit 75 respektive 25%, men är nu istället 50% på vardera. Minskningen av den kommunala tjänsten har väckt kritik från bland andra samhällsbyggnadsorganisationen AFSL.

Förändringen i tjänsten är dock inte Henrik Borgs skäl till att avgå – istället rör det sig om ett nytt jobb som lockat. Däremot skriver han i ett mail till NiL att han önskar “förstås att utvecklingen av kulturmiljöarbetet inom kommunen går mot mer kulturmiljöarbete och en mer integrerad syn på kulturmiljöerna som resurser för stadsutvecklingen och att nästa tjänst som inrättas utökas”.

Theo Vareman, NiL