Så mycket ska Lund växa till 2050

Så mycket ska Lund växa till 2050
Bild: Lunds kommun

Kommunfullmäktige tog i torsdags (18/3) ställning i frågan om Lunds framtida avloppsrening. Det antagna förslaget anger att en avloppstunnel till Sjölundaverket i Malmö ska byggas, och att Källby reningsverk i Lund på sikt läggs ner. Som del i denna process behövde politikerna också sätta ett riktmärke för hur mycket Lund ska växa de kommande 30 åren.

Prognosen som nu fastställts slår fast att Lund år 2030 ska ha 140 000 invånare, och 2050 175 000 invånare. Idag bor ca 125 000 personer i Lund.

Theo Vareman, NiL