Lund blir hem för ett nytt institut för mänskliga rättigheter

Lund blir hem för ett nytt institut för mänskliga rättigheter
På bild: Universitetsbiblioteket i Lund och Philip Sandberg.

Idag, torsdag, beslutade regeringen att den nya myndigheten Institutet för mänskliga rättigheter kommer förläggas till Lund. 

Myndighetens uppdrag kommer bli att främja, undersöka och rapportera om arbetet för mänskliga rättigheter i Sverige. I praktiken innebär det att undersöka huruvida Sverige lever upp till sina förpliktelser enligt de konventioner om mänskliga rättigheter som vi är anslutna till. 

Lund är redan hem till det kända Raoul Wallenberg-institutet, som är ledande inom forskning om mänskliga rättigheter. I ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet anges dessutom närheten till Köpenhamn och det danska MR-institutet som avgörande anledningar till beslutet. 

Civilminister Lena Micko uttalar i pressmeddelandet att:

“Staten ska finnas närvarande i hela landet. Det är glädjande med en placering av institutet i Lund där det också ges goda förutsättningar för institutet att ta tillvara den spetskompetens som finns i regionen”. 

Till NiL säger Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande (L), att Lunds kommun tillsammans med Malmö Stad, Region Skåne, Lunds Universitet och Raoul Wallenberg-institutet tidigare uppvaktat regeringen och drivit att institutet skulle placeras i Lund. 

Planen är för närvarande att myndigheten ska kunna inrättas den 1 januari 2022. Regeringen har utsett särskild utredare Anna-Karin Lindblom för att utforma myndigheten och hon ska lämna in sina förslag senast den 31 december 2021. 

Hampus Peterson, NiL