DEBATT: Vet lundaborna vad som pågår i skymundan?

DEBATT: Vet lundaborna vad som pågår i skymundan?
Gamla Tingsrätten och Christer Hjort. Bild: Cecilia Vareman/Privat

Kommunens planerar för ett kongresscenter i kvarteret Häradshövdingen, där gamla Tingsrätten ligger idag. Detta byggraseri måste få ett slut, menar Christer Hjort.

Nyligen har lundaborna fått ge synpunkter på Trafikverkets förslag till sträckningar för ett eventuellt framtida höghastighetståg. Nästa år återkommer Trafikverket med ett slutförslag.

Vad gör då Lunds kommun under tiden? Jo, ett alternativ har utretts, där järnvägsspåren placeras i en tunnel under jord. Skälet är det trånga spårområdet. Den pågående utbyggnaden till fyra spår mot Hässleholm närmar sig södra stadsgränsen. Ett problem är den snäva Armaturkurvan, som bara rymmer två spår.

Ett annat är den trånga stationen, Lund C, landets tredje största, där antalet resande väntas öka med 75 procent till år 2030. Perrongerna är smala, trappor och rulltrappor har otillräcklig kapacitet för tågpassagerare från seriekopplade vagnset. Något beslut om hur Lund C ska byggas om är inte fattat ännu. Tunnel eller fyra spår i markplan?

Om det blir i markplan planeras ett resecentrum i stationens förlängning mot norr. Här ska statliga, vinstdrivande bolaget Jernhusen, ägare av landets tågstationer, bygga högre än husen vid Clemenstorget. Jernhusen har byggt resecentrum på flera håll i landet. De rymmer sällan alla de faciliteter som resenärer efterfrågar. Husen fylls istället med kommersiella lokaler, som kan ge Jernhusen avkastning på investeringen.

Vad gör då kommunens ansvariga för stadens byggande, Byggnadsnämnden med Stadsbyggnadskontoret? Innan några beslut är fattade om hur spårområdet vid Lund C ska gestaltas, så förhandlar kommunen med Skanska om att sälja av 2/3 av kommunens markinnehav i kvarteret Häradshövdingen, nära spårområdet och Sankt Peters klosterkyrka från 1300-talet. I kvarteret finns gamla Tingsrätten, som på 1950-talet ritats av lundaarkitekten Hans Westman, samt en mindre park. Skanska vill här bygga ett kontors-, hotell och konferenscentrum, en koloss på 30.000 kvm, kanske 17 våningar högt.

Nu i april ska tre parallella arkitektuppdrag redovisas. Lundaborna får ge sina synpunkter fram till 7 maj – de har alltså oförskämt nog bara två veckor på sig! Varför denna beslutshets? Byggnadsnämnden ska sedan med ett förenklat förfarande fatta ett inriktningsbeslut den 17 juni. Det blir således inte Kommunfullmäktige som ska fatta detta viktiga beslut. Det demokratiska inflytandet urholkas.

I pandemitider, med förändrade former för möten och affärsresor, bygger man ett konferenscentrum för 1000 personer. Och som om det inte skulle räcka, så bygger Skanska och Science Village med ännu mer betong ytterligare ett konferenscentrum uppe på Brunnshög, det så kallade ”The Loop” för 850 personer. Hur tänker man?

Nej, slå vakt om miljön kring Klosterkyrkan, avstå från att riva Westmans tingshus och från bygget av 200 underjordiska parkeringsplatser för hotell- och konferensgäster.

Tågordningen för besluten är helt fel. Hur hela stationsområdet ska utformas måste först stå klart. Några kloka personer i stadens ledning måste ta förnuftet till fånga och stoppa byggraseriet i Lund. Det får räcka med rivningen av Svaneskolan och bygget av det för Lundaungdomarnas behov helt obehövliga Heddagymnasiet.

Christer Hjort
Dalby