Pandemistöd till nationerna fortsätter – 200 000 till Smålands

Pandemistöd till nationerna fortsätter – 200 000 till Smålands
Bild: Smålands nation

Som NiL tidigare rapporterat har Lunds kommun i samverkan med universitetet delat ut miljontals kronor i stöd till Lunds studentnationer. De nationer som mottagit denna kompensation för inkomstbortfall har dock alla varit med i samverkansorganisationen Kuratorskollegiet, som skickade in en gemensam ansökan om stöd. 

Smålands nation, som inte är med i kuratorskollegiet, fick alltså skicka in en egen ansökan, något som behandlades av kommunstyrelsen under onsdagen (7/4). Enligt ett pressmeddelande från kommunen är Smålands intäktsbortfall lägre än övriga nationers, och det stöd som beviljas ligger på 100 000 kronor från kommunens sida. Universitet går in med en lika stor summa.

Theo Vareman, NiL