Vårfrugatan stängs av när Stadshallen byggs om

Vårfrugatan stängs av när Stadshallen byggs om
Bild: White arkitekter

Efter ett grundläggande saneringsarbete av Lunds stadshall kan nu en omfattande ombyggnation av byggnaden ta sin början. Först ut är den separata kontorsdelen där bland andra Pressbyrån idag har butik. Som en del i renoveringsplanerna ska två glasgångar byggas över Vårfrugatan, så att kontorsdelen kan kopplas samman med huvudbyggnaden. 

I och med att bygget av glasgångarna sätter igång stängs Vårfrugatan nu av. Avstängningen kommer att pågå fram tills att nya Stadshallen är färdigställd.

Theo Vareman, NiL