DEBATT: Är Häradshövdingen rätt plats för kongresscenter?

DEBATT: Är Häradshövdingen rätt plats för kongresscenter?

Kommunen har gjort en missbedömning när ett storskaligt kongresscenter placeras i kvarteret Häradshövdingen. Istället borde centret uppföras på annan plats, exempelvis på parkeringsplatsen på Spolegatan, skriver Kurt Svensson.

Det har nu presenterats tre arkitektförslag för en ny kongressanläggning centralt i Lund – samtliga i kvarteret Häradshövdingen. Enligt min åsikt är inget av dem möjligt att genomföra om man samtidigt vill bibehålla Lunds kulturvärden och respektera för Lunds unika historia. Man har lagt stor vikt vid att behålla den gamla Tingsrätten, en modern byggnad med en intressant utformning, men kanske inte omistlig. Däremot har man fullständigt ignorerat att respektera en mycket viktigare historisk aspekt, nämligen vyn av Lunds historiska stadskärna från infartsvägarna.

Lunds historiska trädkantade infartsvägar Dalbyvägen, Malmövägen, Trollebergsvägen och Fjelievägen skapar en unik upplevelse att närma sig Lunds stadskärna. När Fjelievägen når sin mynning vid Polishuset har man en vy av Lunds stadskärna som innefattar kyrkogårdsmuren (den gamla stadsvallen), den medeltida Klosterkyrkan, Domkyrkan, det magnifika Grand Hotell ml. Detta är något som få städer i Sverige har och som måste vårdas.

Stadskärnan sedd från infartsvägen. Bild: Kurt Svensson.

Denna upplevelse blir helt utraderad om man bygger enigt något av arkitektförslagen. All tillkommande bebyggelse söder om Tingshuset kommer att skymma stadskärnan.

Ny bebyggelse i Häradshövdingen kommer att skymma stadskärnan. Bild: Liljewall arkitekter samt Vilhelm Lauritzen.

Då en konferensanläggning förmodligen bör ha en viss minimistorlek kan man konstatera att platsen för anläggningen är olämplig. Jag har förståelse för att en central placering är bra för staden och då återstår att finna en alternativ tomt. Det finns ju en utmärkt obebyggd tomt vid Spolegatan strax norr om det planerade Resecentrum, nämligen den stora parkeringsplatsen. Denna ligger väl utanför den historiska stadskärnan och omges av höga byggnader som inte behöver störas av nya stora byggnadsvolymer. Den har även tidigare varit aktuell för en konferensbyggnad, och ett förlag har presenterats för kommunen av White arkitekter m fl för ett antal år sedan. Varför försvann denna utmärkta idé? Marken ägs visserligen av Jernhusen, men det finns ju något som heter markbyten. Jag uppmanar kommunen att göra om och göra rätt och ändra placeringen av konferensanläggningen. Om man fullföljer de nuvarande planerna kommer Lund att bli en tråkigare, slätstruknare och mer ohistorisk stad.

Kurt Svensson, arkitekt