Mer pengar till Lunds högstadieungdomar

Mer pengar till Lunds högstadieungdomar
Mia Honeth (L), ordförande i Barn- och skolnämnden. Bildkälla: Liberalerna i Lund

Lunds kommun har fått 8,6 miljoner i statsbidrag från regeringen som ska gå till att förbättra förutsättningarna för alla barn och elever att, trots pandemin, få den utbildning de har rätt till.

Under Barn- och skolnämndens sammanträde i tisdags (20 april) beslutades det att pengarna ska gå till årskurserna 7–9. Elever i nämnda årskurser har sedan januari 2021 till största del haft fjärrundervisning och vissa elever kan därför behöva mer undervisningstid eller annat stöd för att nå målen och få behörighet till gymnasiet.

Enligt ett pressmeddelande från Lunds kommun ska pengarna bland annat gå till utökat studiestöd, studieverkstad, lovskola, förstärkt mentorskap och extra bemanning.

Mia Honeth (L), ordförande i barn- och skolnämnden, säger i pressmeddelandet att:

”Högstadieeleverna och våra pedagoger har gjort fantastiska insatser med fjärrundervisning men det är klart att pandemin har påverkat och därför är det glädjande att kunna besluta om ekonomiskt stöd”

Hampus Peterson, NiL