Tre förslag för nya Häradshövdingen – Tingsrättens status ännu oklar

Tre förslag för nya Häradshövdingen – Tingsrättens status ännu oklar
Wester är ett av tre förslag på Häradshövdingens nya utseende. Bild: Liljewall arkitekter samt Vilhelm Lauritzen arkitekter.

I veckan presenterades tre förslag för det kongresshotell som ska byggas i kvarteret Häradshövdingen. Samtliga förslag möjliggör integrering av gamla Tingsrätten, men medger att projektet skulle förenklas om byggnaden rivs.

Sedan flera år har Lunds kommun planerat för ett kongresscenter där gamla Tingsrätten ligger idag. Uppdraget att bygga har redan reserverats till Skanska, som i veckan presenterade tre olika arkitektkontors förslag på hur det nya komplexet kan se ut. Lundaborna kan fram till den 7 maj lämna sina egna synpunkter på förslagen, samtidigt som kommunen tillsammans med Skanska diskuterar vilket förslag som lämpar sig bäst att gå vidare med. I juni kommer byggnadsnämnden fatta beslut om något av förslagen kan ligga till grund för en detaljplan.

Stad av sten. Bild: Krook & Tjäder.

Stad av sten

Arkitektyrån Krook & Tjäders förslag Stad av sten är uppdelat på fem byggnadskroppar, där det högsta huset blir åtta våningar. Gamla Tingsrätten föreslås fungera som entrébyggnad, och ett glastak ges till den befintliga innergården. Krook & Tjäder medger dock att processen kraftigt förenklas om rivning av byggnaden tillåts. 

Hybrid. Bild: C F Møller

Hybrid

C.F. Møllers Hybrid är det mest storskaliga förslaget, med en av byggnaderna som tycks gå uppemot elva våningar enligt skisserna. Även här integreras gamla Tingsrätten i den nya byggnaden, men i förslaget presenteras också alternativ om rivning av Tingsrätten skulle godkännas.

Wester. Bild: Liljewall arkitekter samt Vilhelm Lauritzen.

Wester

Liljewall arkitekter samt Vilhelm Lauritzen arkitekters gemensamma förslag Wester byggs upp av två större huskroppar, som sägs tagit inspiration från både Tingsrätten och Klosterkyrkan. Liksom Stad av sten skulle Wester bli åtta våningar högt, och har planerat både för att behålla och riva Tingsrätten.

Samtliga förslag innehåller även en stor underjordisk parkering, som kompenserar den kommunalt ägda parkering som idag också ligger på platsen där bygget är planerat. Möjlighet att lämna synpunkter finns på kommunens hemsida.

Theo Vareman, NiL