AFSL kritiserar de nya planerna för gamla Tingshuset

AFSL kritiserar de nya planerna för gamla Tingshuset
På bild: AFSL:s representanter Lennart Nord, Ulla Knutsson, Thomas Hellquist och Christer Hjort. Bild tagen av Hampus Peterson.

”Lund och Solna Centrum – är det någon skillnad?” står det på informationsmaterialet som delas ut under AFSL:s presskonferens om sin nya grupp ARGT – Aktion Rädda Gamla Tingshuset under tisdagen (27 april).

Om kommunens planer för kvarteret Häradshövdingen, där det gamla Tingshuset är beläget, har både AFSL:s ordförande Thomas Hellqvist och AFSL:s sekreterare Christer Hjorth skrivit i NiL. Sammanfattningsvis är aktionsgruppen kritiska mot planerna att bygga en hotell- och konferensanläggning bredvid Sankt Peters Klosterkyrka.  

För tillfället är det inte helt klart om Tingshuset kommer rivas då samtliga av arkitektförslagen, som presenterades av Lunds kommun och byggherren Skanska förra veckan, innehöll alternativ för integrering av den gamla Tingsrätten. 

Läs mer här: https://nyheterilund.se/2021/04/24/tre-forslag-for-nya-haradshovdingen-tingsrattens-status-annu-oklar/ 

Vad tycker då AFSL om de nya förslagen?

Jo, föreningen tror inte att de tre förslagen når upp till Lundabornas krav på byggnation i Lunds centrum. Därutöver lyftes den osäkerhet som pandemin kan föra med sig vad gäller behovet av kongressanläggningar i framtiden och att kommunen borde vänta med planerna innan det är klart huruvida Lund C måste byggas om när de nya stambanorna ska dras. 

På bild: AFSL:s Ulla Knutsson och Thomas Hellquist. Bild tagen av Hampus Peterson.

Under presskonferensen utbrister Thomas Hellqvist att “den här typen av anläggningar för ej liv till staden”. 

Möjlighet att lämna synpunkter på förslagen finns på kommunens hemsida.

Hampus Peterson, NiL