DEBATT: Lunds kommun inte djurvänlig nog!

DEBATT: Lunds kommun inte djurvänlig nog!

Lunds kommun bör intensifiera sitt djurrättsarbete. Ett område där det finns tydligt utrymme för förbättring är kosten i offentlig verksamhet, som kan bli mer vegetarisk. Det skriver Lydia Löthman från Djurens Rätt.

Den 26/4 släppte Djurens Rätt sin årliga rankning Djurvänlig kommun, en kartläggning där Sveriges kommuner fått möjlighet att svara på frågor om bland annat vegetarisk mat och djurskyddskrav. I årets rankning hamnar Lunds kommun på plats 98 vilket är en förbättring från fjolårets plats 116 även om det onekligen lämnar mer att önska. Jag hoppas att Lunds kommun nu kan finna motivation att intensifiera sitt arbete för djuren genom att satsa mer på vegetarisk kost i de offentliga verksamheterna. 


Minskad köttkonsumtion bidrar till mer hållbara samhällen. Naturskyddsföreningen identifierar kraftigt minskad köttkonsumtion som en av fem viktiga politiska förändringar för just ett hållbart samhälle. Ökad servering av vegetarisk mat hade även generera stora hälsovinster för kommunens barn och ungdomar. Idag äter unga i snitt bara hälften av den mängd grönsaker som är rekommenderat av Livsmedelsverket. Slutligen finns det självklart viktiga djurskyddsaspekter av att minska mängden kött som serveras. 


För klimatets, hälsans och djurens skull uppmanar jag därför Lunds kommun att anta mätbara och tidsatta mål för hur och när köttkonsumtionen ska minska. Redan nu finns det ett medborgarförslag som uppmanar kommunen om att anta ett mål om att minska serveringen av kött i skolor och förskolor. Förslaget har nu långt över det antal röster som krävs för att det ska tas upp av ansvarig nämnd. 


Lydia Löthman, styrelsemedlem Djurens Rätt Malmö-Lund