Enkätfuskande politiker lämnar samtliga uppdrag

Enkätfuskande politiker lämnar samtliga uppdrag
Carl Gustaf Jönsson. Bild: Lunds kommun

Efter avslöjanden i Sydsvenskan lämnar nu partitoppen från FNL sina politiska uppdrag med omedelbar verkan.

Carl Gustaf Jönsson, ett av toppnamnen i FörNyaLund (FNL), och ledamot av kommunfullmäktige, lämnar sina politiska uppdrag med omedelbar verkan. Detta skriver partiet i ett pressmeddelande.

Jönsson hamnade i blåsväder efter att Sydsvenskan avslöjat att han manipulerat den webbenkät kommunen använt för att samla in medborgarnas åsikter om en planerad kongressanläggning i kvarteret Häradshövdingen. På Facebook stoltserade Jönsson med att han fyllt i enkäten flera gånger, och angett olika ålder och kön – “allt för ett representativt urval”.   

“Det är med stor sorg jag konstaterar att Carl Gustaf försökt påverka den bild byggnadsnämnden får av Lundabornas åsikter genom att skicka in flera synpunkter i olika namn. Detta är inte acceptabelt och inget FNL ställer sig bakom. Det riskerar att försvåra vårt opinionsbildande arbete och försämra partiets trovärdighet” skriver FNL:s ordöfrande Börje Hed i pressmeddelandet.

Som en konsekvens av avslöjandet har samtliga svar i enkäten nu diskvalificerats. Hur vägen framåt för medborgardialog kring Häradshövdingen ser ut är ännu oklart.

Theo Vareman, NiL