Krönika: Omänskliga politiker inför omänskliga scheman

Krönika: Omänskliga politiker inför omänskliga scheman
Bild: Unplash, Georg Arthur Pflueger.

Landet över har “hälsoscheman” införts i äldrevården trots personalens protester. NiL:s Hampus Peterson skriver om hur Lund har kommit att stå i centrum för konflikten mellan politiker och vårdpersonal.

I korthet innebär schemaändringarna att vårdpersonal som arbetar natt på äldreboenden ska arbeta fler men kortare pass. Det blir mindre sammanhängande ledighet för nattpersonalen, och de kommer även tvingas arbeta vissa kvällar för att komma upp i heltid. 

Tiotusentals undersköterskor och vårdbiträden har protesterat mot ändringarna men politikerna har obarmhärtigt drivit igenom de nya schemana.

Tobias Baudin, förbundsordförande i Kommunal, skrev på Facebook att “Hälsoscheman är ett reklamord som är hopkokat av konsulter bakom ett tangentbord utan någon som helst tanke på personalens välbefinnande. Nej, syftet är att spara pengar på verksamheten”. 

I Lund har övergången varit bland de värsta i landet. Kommunen gav personalen valet att acceptera det nya schemat eller få sparken. Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Lund, sa till Sydsvenskan att hon inte var oroad över att det skulle bli någon personalbrist, eftersom de redan lagt ut en annons som fått 160 sökanden. När kommunens personal vädjar om empati får de svaret att de ska finna sig i situationen eftersom de är utbytbara. I akademikerstaden Lund kan centerpolitikern stoltsera med sitt klassförakt utan några konsekvenser. 

Sydsvenskan intervjuade även undersköterskan Nicole Fredson Person, som sa att hon knappt hade sett sina barn på flera veckor sedan hälsoschemat införts. Inga-Kerstin Eriksson menar dock att kommunen har forskningen på sin sida och personalen ska vara glada för att det får ett mer “hälsosamt arbetsliv”. 

Någon sådan forskning finns dock inte. Göran Kecklund är chef för Stressforskningsinstitutet och är den forskare som arbetsgivare i vården refererar flitigast till. Han säger till Kommunalarbetaren att det visserligen kan vara skadligt med alltför långa nattpass (över tio timmar) men att kortare nattpass bör kombineras med arbetstidsförkortning som ger fler lediga dagar eftersom fler nattpass innebär en hälsorisk. Både arbetsmiljö och arbetsbelastning har dessutom större betydelse för hälsan än vilken schemamodell som används. 

Den socialdemokratiske poeten och skribenten Göran Greider skrev i veckan en ledare som behandlade hälsoscheman. Greider skrev:

“Under kommande årtionden kommer det att behöva anställas många inom omsorgen. Hur ska unga människor lockas till dessa verksamheter när det hela tiden är så att dessa jobb tenderar att nedvärderas?”

Det kommer inte finnas något tillfredsställande svar på Greiders fråga förrän politiker som Inga-Kerstin Eriksson slutar se ner på människor som sliter i vården. 

Hampus Peterson, NiL