INSÄNDARE: Demokrati – eller inte

INSÄNDARE: Demokrati – eller inte
På bild: Almstriden 1971. Bild tagen av: Lennart af Petersens, orginal innehas av Stockholms stadsmuseum.

Almstriden i Stockholm har fått sitt 50-årsjubileum! En musikal på Galärvarvet vill erinra om en strid mot arroganta politiker och informationsbrist. Beslut att hugga ner almarna i Kungsträdgården fick stockholmarna att resa sig som en man. Planering var hemligstämplad då för tiden, men åtgärden läckte, telefonkedjor bevakade platsen, när motorsågarna kom stod folket i vägen. Det sägs att demonstranternas vinst över staden och polisen den 11 maj 1971 blev ett genombrott för demokratin.

Stina Oscarsson vill med sin musikal påminna yngre generationer om denna viktiga dag i Stockholms historia och den avgrund som då skiljde makthavarna från folket – att inget är självklart och gratis.

Men Lund var före!

Samma här, hemligstämplad planering. Staden vill förbättra tillgängligheten till stadens centrum med en fyrfilig väg rakt genom innerstaden, med 8 parkeringshus. Bilismens halleluja. Från Östertull till Svanevägen. Också här läckte det. Protester och utredningar, men det borgerliga blocket tycktes stå fast vid överenskommelsen. Det mesta var redan rivet, staden var en grushög. Gott om parkeringsplatser.

När förslaget skulle beslutas visade det sig att folkpartiet fronderade, motståndet vann med två rösters marginal. Den 29 maj 1969 avvisades förslaget till ”genombrott”:

”Genombrottstanken var död och som motståndets ledare Agne Gustafsson förklarat, demokratin hade segrat. Aldrig mer skulle Lundaborna hållas omedvetna om vad som planeras i deras stad” (Ingrid Nathell).

Hur är det med det?

I Stockholm växer motstånd igen. Hälsofarlig och kulturlös förtätningsiver och höghusdrift.

I Lund då? Demokratin segrade 69, om den gjorde det, finns den kvar?

Ja, absolut. Om man går till verksamhetsplaner, utvecklingsmål och visioner då står det överallt att bredda och fördjupa dialogen med dem som bor och verkar i Lund för att ta tillvara engagemang och kunskap. Detaljplaner ställs ut för samråd och granskning.Samarbeten organiseras. Barnens rättigheter ska i alla sammanhang tas till vara. MEN vi ser en välutvecklad förmåga att runda dessa viljor, dessa mål En skillnad växer mellan det skrivna och det processade.

Det finns en vilja i förvaltningen och politiken att få det man först sagt genomfört. Då använder man sig av sin verktygslåda med knep. Till dem hör att blunda för det man inte vill se. Hoppa över konsekvenserna. Ta till tubkikaren. Vi har många exempel: Spårvägen, Galten, Hedda-gymnasiet. Vi får se hur det går med Häradshövdingen.

Hur länge kan demokratin överleva denna schizofreni, denna kluvenhet mellan god moral och krav på verkställande.

Lennart Nord, arkitekt