Tegnérs matsalar går i konkurs

Tegnérs matsalar går i konkurs
Bildkälla: Hofres, Wikimedia commons.

Den 10 juni ansökte restaurangen och nattklubben Tegnérs, som huserar i AF-borgens lokaler, om att försättas i konkurs. Restaurangen som i 20 år drivits av nuvarande krögare Sven Larsson och Bertil Peterson halverade sin omsättning under pandemiåret och kommer nu med största sannolikhet att stänga dörrarna för gott. 

Medan det visserligen stämmer att omsättningen 2020 (13 585 tkr) har halverats i förhållande till 2019 års omsättning (24 520 tkr) blev resultatet endast en förlust på 708 tkr då restaurangen bland annat kunnat minska personalstyrkan. Tidigare år, då omsättningen legat runt 25 Mkr, har bolaget haft en genomsnittlig årsvinst på 745 tkr från 2016 till 2019. Bolaget har dock delat ut nästan hela vinsten till ägarna, och om en högre andel av vinsten sparats som kassa skulle inte en konkurs varit oundviklig, givet siffrorna i årsredovisningen för 2020. Nu kommer troligen inte bolaget kunna betala sina skulder, vilka huvudsakligen består av skatteskulder.

Sven Larsson har nyligen, tillsammans med några medarbetare från Tegnérs, köpt Kulturens restaurang efter att den gått i konkurs i början av coronapandemin. Det går kanske bättre i sommar med restaurangens stora uteservering. 

Men som så ofta i restaurangbranschen köps restauranger, pengar tas ut från verksamheten och slutligen försätts de i konkurs. Skattebetalarna står sist kvar med byxorna nere och obetalda skatteskulder. 

Hampus Peterson, NiL

Källa: allabolag.se