Idag fattas beslut om Häradshövdingen

Idag fattas beslut om Häradshövdingen
Hybrid. Bild: C.F. Møller.

Tjänstemännen föreslår att förslaget ”Hybrid” ska ligga till grund för den kongressanläggning som planeras vid gamla Tingsrätten. Hur byggnadsnämnden ställer sig avgörs idag.

Idag (17/6) fattar byggnadsnämnden beslut om hur kommunen ska gå vidare med det planerade kongresshotellet i kvarteret Häradshövdingen. Byggplanerna har redan väckt kritik, då det bland annat innebär att delar av gamla Tingsrätten ska rivas, men också eftersom anläggningen anses passa dåligt ihop med Klosterkyrkan.

Av de tre olika arkitektförslag som presenterats rekommenderar tjänstemännen att byggnadsnämnden går vidare med förslaget “Hybrid”. Hybrid är det mest storskaliga av de tre förslagen, med en högstabyggnad med uppemot elva våningar. Lundaborna hade ursprungligen möjlighet att ta ställning till de tre förslagen i en webbenkät, men efter att FNL-politikern Carl Gustaf Jönsson skrutit på Facebook om hur han manipulerat resultaten beslutade nämndens ordförande att hela enkäten skulle diskvalificeras.

Så har dock inte blivit fallet. Då bedömningsgruppen fick ta del av enkätsvaren löpande, kunde de alltså ta intryck av alla de svar som kom in innan enkäten diskades. I tjänsteskrivelsen framgår det att enkätsvaren – trots fusket – varit del av underlaget inför en rekommendation.

ARGT protesterar mot planerna på kongressanläggning. Bild: ARGT/AFSL.

En särskild aktionsgrupp, ARGT (Aktion Rädda Gamla Tingsrätten) har bildats för att stoppa anläggningen. Gruppen har sedan tidigare presenterat ett eget förslag, och höll en avslutande manifestation mot byggplanerna igår, onsdag (16/6). Även kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) skriver i ett inlägg på Facebook att han är kritisk mot förslaget, då det bland annat inte passar in tillräckligt estetiskt mot omgivningen. Denna punkt delas även av FNL, som menar att hela förslaget bör avskrivas.

Byggnadsnämndens sammanträde inleds 17.00.

Theo Vareman, NiL