Beslut om kongresscenter skjuts på framtiden

Beslut om kongresscenter skjuts på framtiden
Förlsaget Hybrid. Bild: C. F. Møller.

Det planerade kongresscentret i kvarteret Häradshövdingen behandlades vid byggnadsnämndens sammanträde den 17 juni. Som NiL tidigare rapporterat föreslog tjänstemännen att arkitektförslaget “Hybrid” skulle ligga till grund för detaljplan, men politikerna i nämnden valde att skjuta på beslutet. 

På kommunens hemsida motiveras beslutet med att nämnden “önskar diskutera förslaget ytterligare”.

Theo Vareman, NiL