Var fjärde utbetalning till Lundapolitikerna felaktig

Var fjärde utbetalning till Lundapolitikerna felaktig

En ny stickprovsundersökning, som presenteras av kommunrevisionen, visar att var fjärde utbetalning till politikerna i Lund frångått kommunens rutiner. Av 106 utbetalningar visade sig 23 stycken vara avvikelser. 

Redan i en rapport från redovisningsgiganten EY, som offentliggjordes i april i år, avslöjades det stora brister i utbetalningsprocessen. Rapporten pekar särskilt ut brister i nämndsekreterarnas arbete då det saknas tillräckliga riktlinjer för registrering av utbetalningar, och i flera fall saknar dessutom sekreterarna adekvat utbildning. Därutöver har det inte funnits behörighet att hantera avvikelser och klagomål. 

Bland annat ska politiker erhållit ersättning trots att de avslutat sitt uppdrag och även fått högre belopp än vad de begärt. Nämnderna som undersökts är Tekniska nämnden, Socialnämnden och Kommunstyrelsen. 

Kommunrevisorna verkar inte ha gjort någon egen granskning utan deras undersökning bygger på det material som tagits fram av EY. 

Kommunen har tidigare genomfört stickprovskontroller men har inte rapporterat några avvikelser. I ljuset av den externa rapporten kan resultaten från tidigare granskningar ifrågasättas.

Hampus Peterson, NiL