DEBATT: ”Den breda mitten” – allt för makten

DEBATT: ”Den breda mitten” – allt för makten

Medborgarna förlorar på en bred mittenregering, då detta skapar en motsägelsefull politik. Det menar Christoffer Pichler från Medborgerlig Samling.

I den rådande regeringskrisen har Annie Lööf och Centerpartiet gått ut med att de vill bilda en regering med ”den breda mitten”, troligtvis med sig själva som ledare. Men vilka partier tillhör den breda mitten och vilka åsikter representeras där?

Centerpartiet vill gärna samarbeta med både Socialdemokraterna och Moderaterna, vilket Socialdemokraterna är fortsatt positivt inställda till. Men hur samarbetar ideologiskt skilda krafter och får ut så mycket som möjligt av sin politik? Svaret är enkelt: det gör de inte.

Anledningen till att politik traditionellt är uppdelat i en höger–vänster-skala är för att vissa idéer står i rak motsats till varandra. Det är till exempel omöjligt att värna akademisk frihet, om allt samtidigt ska innehålla genusperspektiv och intersektionell analys. Eftersom staten är en stor finansiär av vetenskap i Sverige, blir akademiker tvungna att välja en inriktning som passar med narrativet.

Det finns även vägval som tekniskt går att genomföra samtidigt, men som logiskt leder till förödelse. Ett sådant par av beslut är till exempel den nyss aktuella frågan om marknadshyror kombinerat med bostadsbidrag. Antingen har vi fri hyressättning, där folk väljer var de vill bo mot att de får mer eller mindre pengar att spendera på annat, eller så har vi ett system där staten hjälper till att betala de redan reglerade hyrorna så att folk aldrig ska behöva ta ett ekonomiskt beslut om att flytta. Om båda dessa skulle genomföras, vilken ”den breda mitten” med S och C i spetsen hade avtalat om, så skulle detta bara leda till att bostadsbidrag går rakt ner i fickan på fastighetsägare och statsfinanserna blir lidande. Här måste man välja antingen höger- eller vänstervägen. Båda fungerar inte.

Givet denna konflikt, och oräkneliga andra motsatsförhållanden som ”den breda mitten” förespråkar, så står frågan kvar: Varför skulle vi som folk vilja ha en bred mittenregering? Det vill vi inte. Medborgarna blir förlorare ifall en sådan koalition bildas. Det är vår demokratiska skyldighet att bestämma om vi vill ha ett mer liberalt och frihetligt samhälle, eller ett mer utfallsjämlikt och socialistiskt samhälle. De som står i mitten och förhandlar bort alla sina principer gör detta endast för makten och sin egen karriär.

Christoffer Pichler

Medborgerlig Samling Lund