Ett år efter skolbränderna – kameraövervakning och återuppbyggnad

Ett år efter skolbränderna – kameraövervakning och återuppbyggnad
Bild: Christopher Burns, Unplash.

Under förra sommaren brann flera skolor i Lund. Bränderna var anlagda och polisen fann det svårt att hitta gärningsmannen. Skadegörelsen kostade kommunen miljoner och i juli i år meddelade tjänstemännen att Integritetsskyddsmyndigheten beviljat 108 tillstånd för kameraövervakning på skolor och förskolor samt att Lerbäckskolan var först ut med att få kameror. 

De tio skolor som blivit mest utsatta för skadegörelse ska övervakas under kvällar och helger. Under skoltid kommer kamerorna vara avstängda. Därefter ska kommunen sätta upp kameror på andra skolor i kommunen vid behov, vilket blir lättare nu när tillstånd redan finns eftersom handläggningstiden i tillståndsprocessen är lång. 

Kostnaden för förra årets bränder beräknas ligga på 7,3 miljoner kronor. Investeringskostnaden för de nya kamerorna är 10,8 miljoner kronor och därefter kommer den årliga kostnaden vara ca 3,2 miljoner kronor per år. Det var kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) som tog initiativ till kameraövervakningen och han menar att: “Ett fåtal som missköter sig ska inte få förstöra för alla skötsamma Lundabor. Kameror är ett viktigt verktyg för att öka trygghetskänslan och samtidigt kunna lagföra de som är skyldiga.”

Palettskolan är en av de skolor som föll offer för bränderna förra sommaren. Sydsvenskan har rapporterat att återuppbyggnaden av skolan snart ska påbörjas och att nya klassrum planeras bli klara hösten 2022. Delar av grundskolan på Väster totalförstördes i branden och eftersom mycket undervisningsmaterial tillintetgjordes har lärare fått hitta tillfälliga lösningar, men nu är bygget snart igång. 

De tio skolor som kommer kameraövervakas: 

  • Fågelskolan
  • Fäladsgården
  • Järnåkraskolan
  • Klostergården
  • Lerbäckskolan
  • Nyvångskolan
  • Palettskolan
  • Tunaskolan
  • Uggleskolan
  • Östratornskolan

Hampus Peterson, NiL