Nu kan Lundaborna tycka till om nya Södra Sandby

Nu kan Lundaborna tycka till om nya Södra Sandby
Bild: Jenny Andersson, News Øresund

En tätare bykärna och mindre biltrafik är ledorden i kommunens vision för Södra Sandby. Orten ska få fler mötesplatser och ett centrum som gynnar föreningslivet och företagsklimatet. Det nya planprogrammet ska nu skickas ut på samråd.

I byn ska ungefär 300 nya bostäder byggas, vilket kommunen hoppas medför att fler unga och äldre kan stanna kvar på orten. Det rör sig om lägenhetshus och radhus som ska byggas kring Revingevägen, både genom förtätning och nya kvarter. 

För att minska biltrafiken vill kommunen ta över vissa huvudvägar så att de kan göras om till bygator. Boende har nämligen i dialog med kommunen lyft att biltrafiken utgjort ett problem i bykärnan. Bilister kommer få köra in till Centrumhuset från Dalbyvägen istället för Revingevägen. 

Byggnadsnämnden godkände torsdagen (19/8) att skicka förslaget på samråd och under kommande två månader är det möjligt för berörda att tycka till om planprogrammet.

Hampus Peterson, NiL