Ny stadsdel på Brunnshög skickas ut på samråd

Ny stadsdel på Brunnshög skickas ut på samråd
Bild: Skärmdump från planprogrammet.

Ett nytt, blandat, bostadsområde mellan Odarslövsvägen och Kunskapsparken. Det är planen för Råängen, som skickas ut på samråd i september.

Råängen kommer ligga längst upp på Brunnshög, intill MAX IV, och precis före övergången till Science Village. Området utgörs i dagsläget av åkermark, där kommunen äger vissa delar, medan Lunds domkyrka och andra privata aktörer äger resten. 

Området kommer enligt det planprogram som kommunen tagit fram att domineras av bostäder i de sydvästliga delarna. I de nordostliga delarna planeras istället storskaliga verksamhetslokaler, för att markera en övergång till Science Village. I övrigt kommer det byggas flera offentliga platser på Råängen, varav en – torget “Hage” – redan står under konstruktion.

Theo Vareman, NiL