Kommentar: Lundapolitikerna vill ge sig själva mer pengar

Kommentar: Lundapolitikerna vill ge sig själva mer pengar
Bild: Sharon McCutcheon, Unplash.

Under veckan som gått har politikerna i Lund förhandlat om att öka det ekonomiska stödet till partierna. Det var Förnyalund som avslöjade de hemliga förhandlingarna i ett inlägg på Facebook. 

Ersättning till politiker är en kontroversiell fråga, eftersom summan beslutas av samma personer som mottar pengarna. De senaste förhandlingarna i Lund rörde enligt Förnyalund bland annat tre punkter: 

  • ersättning till ungdomsförbund
  • ersättning till interna överläggningar inför nämndmöten
  • omställningssstöd för partisekreterare mm. 

Omställningsstödet innebär en ekonomisk fallskärm för partisekreterare som förlorat jobbet. Det är vanligt att personer i offentlig tjänst gör stora uttag ur skattekassan med hjälp sina fallskärmar. Att omställningsstödet skulle omfatta de politiska tjänstemännen i Lund är därmed inte nödvändigtvis önskvärt. 

Problematiken som lyftes av Lundaförnyarna är att partierna redan får bidrag som ska täcka kostnaderna för det politiska arbetet och att politikerna får bra betalt för sin närvaro vid nämndmötena. Att ytterligare ersättning skulle utgå för interna överläggningarna inför nämndmöten framstår som egendomligt då det idag ska täckas av partibidraget. 

Ersättning till ungdomsförbund skulle kunna gynna ungas politiska engagemang, även om Lund redan har starka sådana förbund. Som Sydsvenskan påpekat saknar Förnyalund ett ungdomsförbund, vilket skulle kunna förklara deras opposition mot förslaget. 

Dörrarna är stängda till förhandlingarna och vi Lundabor kommer troligen inte få veta något mer förrän politikerna kommit överens om hur mycket mer pengar de förtjänar. De sitter i kommunfullmäktige på vårt mandat och deras löner betalas av oss, men av någon anledning tycker politikerna inte att vi har rätt till insyn. 

Vi på Nyheter i Lund har tidigare skrivit flera granskande artiklar om politikernas löner:

“Löneökning för Lunds politiker”

“De politiska sekreterarna – Lunds dolda politiska elit”

“Så mycket tjänar toppolitikerna i Lund”

Hampus Peterson, Nyheter i Lund