Lunds kommun fortsätter köpa buss till Stångby

Lunds kommun fortsätter köpa buss till Stångby
Bild: Viktor Jangsell/Wikicommons.

2019 drog Skånetrafiken in busslinjen mellan Lund och Stångby, vilket vållade stor ilska bland Lunds invånare och politiker. Lunds kommun valde därför att själva stå för kostnaden för bussförbindelsen, för att kunna säkerställa ett fortsatt kollektivtrafikutbud till Stångbyborna.

Under kommunstyrelsens sammanträde på onsdagen (1/9) beslutade kommunstyrelsen att fortsätta köpa in busstrafik även för nästa år. Kostnaden för att åter upphandla busslinjen med Skånetrafiken blir två miljoner kronor.

Theo Vareman, NiL